Yrd. Doç. Dr. HAVVA CEYLAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. HAVVA CEYLAN

T: (0282) 250 2316

M hakdeniz@nku.edu.tr

W hakdeniz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Makine Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İTÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MAKİNA FAK.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENERJİ
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
1993-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1993-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1993-2002
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CEYLAN H., Toprak Kaynaklı Isı Pompalı Isıtma Sisteminin Termoekonomik Analizi, TERMODİNAMİK, cilt 22, ss. 66-70, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. CEYLAN H., O. E., Evaporatif Soğutmalı Hibrit Sistem ile Enerji Tasarrufu, Mühendis Ve Makine, ss. 63-70, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. CEYLAN H., Evaporatif Soğutmanın Çorlu İçin Kullanılabilirliği, TERMODİNAMİK, ss. 80-86, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ŞHALİYEV R., CEYLAN H., Zor Eriyen Sıvı metallerin Katılaşma prosesinde Sıcaklık Alanının sonlu farklar yöntemi ile belirlenmesi, TERMODİNAMİK, ss. 85-87, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. CEYLAN H., ÇINAR GELİR B., Enerji ve Ekonomik Analiz Yardımıyla Ramöz Makinesi için Isı Geri Kazanım Eşanjörü Tasarımı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi(TTMD).
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. CEYLAN H., TOPRAK ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UZUNLUĞUNUN KONDENSER SICAKLIĞI İLE DEĞİŞİMİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA, Mühendis ve Makine.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞHALİYEV R., CEYLAN H., Çeliklerin Katılaşma Prosesinde Bazı Termofizik Faktörlerin Sıcaklık Alanına Etkisi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi (14.09.2004-16.09.2004).
Tam metin bildiri
2. CEYLAN H., TELLİ K., BÜYÜKTÜR A. R., Sürekli boru reaktörde Dört Bileşenli Gaz Difuzyonunun incelenmesi, IV.Yanma Sempozyumu (19.07.1995-21.07.1995).
Tam metin bildiri
3. CEYLAN H., Sürekli Sistemlerde Çok Bileşenli Gaz Difuzyonu, Akdeniz Üniversitesi 1. Mühendislik haftası (14.06.1988-18.06.1988).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. RAMÖZ MAKİNESİNDE ISI GERİ KAZANIM DONANIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE HAVA/HAVA ISI DEĞİŞTİRİCİSİNİN ULTRASONİK YÖNTEM KULLANILARAK OTOMATİK TEMİZLENMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.09.2015-Devam Ediyor.
Üyelikler
Fakülte Farabi koordinatörlüğü, Başkan, 2009-.
Bölüm Farabi koordinatörlüğü, Başkan, 2009-.
Fakülte Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2010.
Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-.
Makina Mühendisleri odası, Üye, 2000-.
Türk tesisat Mühendisleri Derneği, Üye, 2000-.